Öşür

İslâm vergi hukukunda, bölge ve zamana göre değişiklikler göstermekle birlikte, genel olarak toprak ürünlerinin 1/10’unun devlet tarafından aynî olarak alınması esasına dayalı vergi. Kelimenin sözlük anlamı “onda bir”dir. Köken olarak İslâm öncesi devirlere kadar dayanır. Asurlulardaki İşruu ve Musevîlerdeki ma’aşer vergi, sözcük olarak da öşüre benzerlik gösterir. Ayrıca İslâm öncesinde Yemen’de de bu vergiyi andıran vergiler vardı. İslâm devletlerinde çeşitli şekillerde uygulandı. Uygulama ülkeden ülkeye, hatta çeşitli mezheplere göre değişiklikler gösterdi. Sulak araziden 1/10 oranında alınırken, kurak araziden 1/20 oranında alındı. Bazı ürünlerden hiç alınmadığı da oldu.

Osmanlı İmparatorluğu’nda da uygulanması eyaletten eyalete farklılıklar gösterdi. Mirî arazi düzeninin egemen olduğu dönemlerde doğrudan timar sahipleri tarafından toplanırdı. Elde edilen servetle de timarlı sipahiler yetiştirilirdi. Ancak 16. yüzyıl ortalarından başlayarak mültezimler aracılığıyla toplanmaya başlanınca köylü üzerinde gerçek bir yağma ve zulüm aracı hâline geldi. Bu durum imparatorluğun sonuna kadar devam etti. Cumhuriyet döneminde 17 Şubat 1925’te bu vergi tamamıyla kaldırıldı.

This entry was posted in   o2.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>