Nutuk

Söz, konuşma; söyleme yetisi. Edebiyat terimi olarak topluluk önünde yapılan konuşmalar için kullanılmıştır. Ayrıca tarikatlarda şeyhin müritlerine yol göstermek için söylediği şiirlere nutuk denilmiştir. Bu şiirlerin nefesten ayrımı yalnız okunmak için söylenmiş olmalarıdır. Mensur olarak yazılmış bu tür nutuklar da vardır.

This entry was posted in   N.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>