Nurculuk

Saidi Nursî’nin kurduğu sapkın din akımı. İnançlarını, anlaşılır anlaşılmaz, bozuk bir Türkçe ile yazdığı ve “Risalei Nur” adını verdiği kitapçıklarla yayımlayan Saidi Nursî, halkı ve özellikle gençleri cumhuriyete ve Atatürk ilkelerine karşı çıkmaya çağırır. Siyasî görüşlerinin odağı, merkezi Mekke’de olan ve halifelik temeline dayanan bir İslâm devleti kurmaktır. Gerçek anlamından uzak birtakım yorumlarla Kuran’dan çıkardığı anlamlar Müslümanlığın da özüne aykırıdır. Nurculuğun, tarikat ayinlerine benzer özel bir ayini yoktur. Yargıtay’ın 20 Eylül 1965 gün ve 313 sayılı kararıyla Nurculuk akımı suç sayılmıştır.

This entry was posted in   N.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>