Nümismatik

Sikke ve madalyaların tarihi ve tanımıyla uğraşan bilim dalı. Türlü yollardan ele geçen maden para ve madalya/madalyonların tarihinin, maden yapısının ve üstündeki yazı ya da resimlerin bilinmesi, ekonomiden sanat tarihine değin birçok bilim ve sanat için değerli veriler sağlar. Bu yüzden bu buluntuların incelenmesi günümüzde bir bilim hâline gelmiştir. Nümismatik aynı zamanda bilgili ve bilinçli para koleksiyonculuğu demektir. Para koleksiyonculuğu Romalılardan bu yana yapılagelen bir uğraştır. Sezar, Pompeius, Petrarca ve Mediciler’in ünlü para ve madalya koleksiyonları vardır. 16. yüzyıldan bu yana nümismatikle ilgili pek çok kitap yazılmıştır. Bugün bu konudaki incelemeler çok uzun bir bibliyografya oluşturur. Ayrıca günümüzde belli dönem paralarını toplayan uzmanlaşmış ünlü koleksiyoncular ve birçok müzenin nümismatik bölümleri vardır.

This entry was posted in   N.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>