Jüri

Kimi ülkelerde, mahkemelerde yargı görevi yapan yurttaşlardan kurulu geçici kurul. Ağır cezalı suçlarda, asıl mahkemeye yardımcı olarak kurulan jüri, savı ve savunmayı dinledikten sonra sanığın suçlu ya da suçsuz olduğuna karar verir. Jüri sistemi, daha çok Anglosakson ülkelerinde uygulanır. Bu sistemin uygulanmadığı Türkiye’de ağır cezalı suçların yargılanması ağır ceza mahkemelerince yürütülür. Bir sınav ya da yarışmada sonuç hakkında karar vermek üzere oluşturulmuş seçiciler topluluğuna da jüri adı verilir.

This entry was posted in   J.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>