Jüpiter (Gezegen)

Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin en büyüğü ve Dünya’ya göre Mars’tan sonraki gezegen. Uzaya gönderilen “Pioneer 10” (1973), “Pioneer 11” (1974), “Voyager I”, “Voyager II” (1979) uyduları ile alınan resimler yardımıyla Jüpiter’le ilgili bilgiler edinildi. Güneş sisteminin bu dev gezegeni, başlıca bileşeni hidrojen olan sıvı akışkan bir gezegendir. Kızılötesi ışınlarla yapılan ölçmeler sonucunda Jüpiter’in Güneş’ten aldığı enerjinin 2.5 katı enerji yaydığı anlaşılmıştır. Bu enerjinin kaynağı için öne sürülen en akla yakın varsayım, gezegenin gittikçe büzüldüğü ve enerjinin bundan ileri geldiğidir. Kendisi sıvı olan gezegenin atmosferi metan ve amonyak bulutlarından oluşmaktadır. Kalınlığı 20 km.yi bulan bu atmosferde sıcaklık -145°C dolayındadır. Jüpiter’in 13 olarak bilinen uydu sayısı, “Voyager II”nin 8 Temmuz 1979’da bulduğu uydu ile 14’e yükselmiştir. Bu 14 uydu içinde dördü çok büyüktür: İo, Avrupa, Ganimedes, Callisto. Güneş’ten ortalama uzaklığı 778.880.000 km.dir. Ekvatorda çapı, Dünya’nın 11.192 katıdır. Hacmi, Dünya’nın 1305 ve kütlesi 317.9 katıdır. Güneş çevresinde dönüşünü 11 yıl 315 günde tamamlar. Kendi çevresinde dönüşü ise 9 saat 50 dakikadır.

This entry was posted in   J.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>