Juno

Roma mitolojisinde kadınlık tanrıçası. Yunan mitolojisindeki Hera’yla bir tutulur. Jüpiter’in karısı olarak kabul edilir ve Jüpiter- Juno-Minerva üçlüsü içinde yer alır. İlgilendiği her konuya göre çeşitli adlarla anılır. Sözgelişi doğumla ilgilenen Juno Lucina’dır. Kadın sağlığıyla, evlenmeyle de Juno ilgilenir.

This entry was posted in   J.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>