İyonlaşma Potansiyeli

Bir atom ya da moleküldeki elektronu sonsuza taşımak için gereken minimum enerji (simgesi I). Tanımda sözü edilen sonsuza taşınan elektron, atomun dış yörüngesindeki yani en zayıf bağlanmış olan elektrondur. Çekirdeğe daha yakın yörüngelerdeki elektronların da sonsuza taşınmasından söz edilebilir. Bunların bağlanma enerjisi daha yüksek olduğundan iyonlaşma potansiyelleri de yüksektir. Nötr bir atomun dış yörüngesindeki ikinci en zayıf bağlanmış olan elektronunun iyonlaşma potansiyeli, ikinci iyonlaşma potansiyeli olarak adlandırılır.

This entry was posted in   i.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>