ıslahevi

Suç işleyen 18 yaşından küçük gençleri ve çocukları ıslah etmek amacıyla Türk Ceza Yasası gereğince faaliyette bulunan kurum. Küçük yaştaki mahkûmların infazlarının büyüklerle bir arada yapılmasının doğurduğu psikolojik sorunlar nedeniyle bu yola başvuruldu. Türkiye’de ilk kez 1937’de Edirne’de bir çocuk ıslahevi açıldı. Bugün Ankara, Elazığ ve İzmir’de kurulmuş üç çocuk ıslahevi ve 5 çocuk cezaevi vardır. Bu kurumlarda çocukların psikolojik sorunlarıyla ilgilenilir ve yeteneklerine uygun sanat dallarına yönlendirilerek topluma kazandırılmalarına çalışılır.

This entry was posted in   i2.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>