ısınma ısısı

Birim kütle başına düşen ısı sığası (simgesi c). Bir başka deyişle, birim kütlenin sıcaklığını 1 derece artırmak için gerekli ısı miktarı. SI birim sisteminde joule/kilogram-kelvin cinsinden ölçülür. Katıların ısınma ısılarının değişimi, kuvantum kuramından elde edilen Debye ve Einstein kuramlarınca verilir. Gazlar için iki ısınma ısısından söz edilir: sabit basınçtaki ısınma ısısı (cp) ve sabit hacimdeki ısınma ısısı (cv). Bu iki ısınma ısısının oranı sabit olup, cp-cv farkı da bir gazın genleşme sırasında yaptığı işi verir. İdeal bir gaz için bu fark evrensel gaz sabitine eşittir. Isı ve elektrik iletkenliğiyle ısınma ısısı arasında yakın bir ilişki vardır. Örneğin, daha iyi iletken olan gümüşün ya da bakırın ısınma ısısı, daha az iletken olan demirinkinden daha düşüktür.

This entry was posted in   i2.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>