ışınlılar

Birhücrelilerin kökayaklılar sınıfından, vücutları küre biçiminde ve bir iç kapsülleri olan hayvanlar takımı (Radiolaria). Kapsül, organik bir maddeden yapılmıştır ve ilkel tiplerde ince ya da çok delikli, gelişmiş tiplerde ise daha kalın ve daha az deliklidir (çoğu zaman üç). Kapsülün içinde bir ya da çok çekirdekli sitoplazma, dışında jelatinimsi çeperleri olan sıvı kofulları bulunur. Yalancıayaklar bunların arasından geçerek her yönde yayılırlar. Işınlıların çoğu iskeletlidir. Bölünerek ürerler. Denizlerde, yüzeyden 5.000 m.ye kadar derinliklerde yaşarlar. Kamçılılar, diyatomeler ve küçük hayvancıklarla beslenirler.

This entry was posted in   i2.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>