Yunan Uygarlığı

Yaklaşık M.Ö. 1200 yıllarında başlayan büyük ve özgün İlk Çağ uygarlığı. Bugünkü Avrupa kültürünün temellerini oluşturan Yunan uygarlığı; Batı Anadolu, Trakya, bugünkü Yunanistan, Makedonya ve çevresindeki adalardan oluşan geniş bir bölgeye yayılmıştı. M.Ö. 9. yüzyılda belirginleşmeye başlayan Yunan uygarlığı, M.Ö. 5. yüzyılda en olgun dönemine ulaştı. Yunan uygarlığı bilim, sanat ve felsefe alanlarında önemli yapıtlar gerçekleştirdi. Araştırmacı ve sorgulayıcı bir felsefe çabası ilk kez Eski Yunan uygarlığı içerisinde ortaya konmuştur. Bu dönemde oluşan Yunan kültürü, Büyük İskender’in fetihleri sonucu Asya kültürleriyle kaynaşarak Helenistik kültürü meydana getirmiştir. Ayrıca Yunan uygarlığı, daha sonraki dönemde ortaya çıkan Roma uygarlığının da öncüsüdür.

This entry was posted in   Y.
Bookmark the   permalink.

administrator has written 6047 articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>