567 articles A

Atom Sayısı

Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısı ya da çekirdek çevresinde dolanan elektron sayısı (simgesi Z). Atom numarası da denir. Atom sayısı, bir elementin kimyasal özelliklerini ve periyodik cetveldeki yerini belirler. Bir elementin bütün izotoplarının atom sayısı aynıdır; ancak değişik sayıda nötron içerdiklerinden kütle sayıları değişiktir.

Atom Orbitalleri

Modern kuvantum teorisinin, dalga mekaniğinin temeli olan Schrödinger denkleminin çözümüyle elde ettiği, her biri uzayda bir olasılık dağılımına karşılık düşen ve elektronların atom çekirdeğinden uzaklıklarının matematiksel ifadesi olan belirli dalga fonksiyonları. Orbitaller, Bohr modelindeki, yarıçapları kesin olarak belli olan yörüngelerin yerini alır. Her orbital, üç kuvantum sayısıyla belirlenir. Ana kuvantum sayısı (n), 1,2,3 vb. değerler…

Atom Ağırlığı

Bir elementin verilen herhangi bir örneğindeki atomlarının, atomik kütle birimi cinsinden belirtilen ortalama ağırlığı. Atom tartısı ya da atom kütlesi de denir. Bir elementin, bir başkasıyla oluşturduğu çeşitli bileşiklerinin birer molünde bulunan niceliklerinin en büyük ortak böleni ve bu elementin atomunun kaç atomik kütle birimi olduğunu gösteren bağıl sayı diye de tanımlanabilir.

Atmosfer Pencereleri

Atmosferin uzaydan gelen belli dalga boylarındaki elektromanyetik ışınımın girişine olanak veren soğurma boşlukları. Üç atmosfer penceresi vardır. Optik pencere, görünebilir tayfın tümünü (dalga boyu yaklaşık 760-400 nanometre) ve dalga boyu 200 nanometrenin üzerindeki morötesi ışınımı geçirir; 200 nanometreden küçük dalga boylu ışınımsa, stratosferdeki ozon tabakasınca soğrulur. Kızılötesi pencere, atmosferdeki su buharınca kızılötesi ışınımın soğrulmadığı bölgeye…

Asal Çarpan

Bölünmeyen çarpan ya da 1 ve kendinden başka tam böleni olmayan çarpan. Asal bölen de denir. Asal çarpan, sayılarda asal sayı, matematiksel ifadelerdeyse, tam böleni olmayan ifadedir. Örneğin, asal olmayan 12 sayısının bölenleri 1, 2, 3, 4, 6 ve 12’dir. Bunlardan 1 ve kendisi dışındaki 2, 3, 4, 6 içinde asal olanlar 2 ve 3’tür;…

Aruz Kalıpları

Aruzda bahr denilen on dokuz temel diziyi küçük değişikliklerle çoğaltarak oluşturulan ve vezin adı verilen kalıplar. Her vezin, hecelerin yalnızca ses değerini gösteren ve bir anlam taşımayan söz kalıplarının bir araya getirilmesiyle oluşur. Bu söz kalıpları hecelerin ses bakımından kısalık ve uzunluklarına dayanır. Kısa hecelerin nokta, uzunların da çizgi ile gösterildiği bu ses kalıplarının başlıcaları…