70 articles Y

Yeditepe Üniversitesi

İstanbul’da yükseköğretim kurumu (1996). Sekiz fakülte (Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mimarlık-Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi), İki yüksekokul ve üç enstitüden oluşur.

Yaş Antlaşması

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan barış antlaşması (10 Ocak 1792). Antlaşmayla, iki ülke arasında 1787’den beri süren savaşa son verildi. Osmanlı Devleti bu savaşı, daha önce yitirdiği Kırım’ı kurtarmak için açmıştı. Ancak bir süre sonra Avusturya’nın Rusya’nın yanında yer alması, Osmanlıları güç duruma düşürdü; Rus cephesinde üst üste yenilgiler aldı. Ağustos 1791’de ateşkes istemek…

Yarımburgaz Mağarası

İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’nde mağara. Küçükçekmece Gölü’nün 4 km. kadar kuzeyinde yer alır.İki bölümden oluşur.Yukarı mağara 50 m. uzunluktadır ve Bizans döneminde kilise olarak kullanılmıştır. Burada Geç Roma ve Bizans kalıntılarının altında Kalkolitik, Neolitik ve Paleolitik kalıntıları ele geçmiştir.Uzunluğu 1 km’yi bulan aşağı mağarada Paleolitik çağa ait kalıntılar bulunmuştur. Ayrıca günümüzde soyu tükenmiş olan bazı hayvanların…

Yarı İletken

Elektriksel iletkenliği, oda sıcaklığında, bir iletkeninkiyle yalıtkanınki arasında olan, iletkenliği sıcaklıkla ya da içindeki yabancı maddelerin derişimiyle birlikte artan madde. Tipik yarı iletkenler için germanyum ya da silisyum kristalleri örnek gösterilebilir. Düşük sıcaklıklarda dış yörüngelerindeki enerji seviyeleri dolu olduğundan, elektrik iletebilecek serbest elektronları yoktur. Sıcaklık arttığında bazı elektronlar enerji kazanıp boş bulunan iletim bandına atlarlar…

Yüzey Gerilimi

Sıvıların yüzeyinin gerilmiş esnek zar gibi davranması özelliği. Bütün sıvılarda büyüklüğü sıvının türüne göre değişen moleküller arası çekim kuvvetleri bulunur. Sıvılarda farklı derinliklerde bulunan moleküller çevresindeki komşu moleküller tarafından her yönden eşit olarak çekim kuvvetlerinin etkisi altında bulunurlar. Böylece sıvı içerisindeki bir moleküle etkiyen kuvvetler birbirlerini dengeler. Oysa sıvının yüzeyinde bulunan bir molekül için durum…

Yutak

Yemek borusu, soluk borusu, geniz açıklıkları ve orta kulak açıklarının; yani toplam yedi deliğin açıldığı boşluğa verilen ad. Bu bölgenin en önemli görevi hava ve besin trafiğini uygun bir şekilde düzenlemektir. Besin yutaktan geçerken soluk borusunun giriş kısmı bir kapakla kapatılır. Bu kapağa küçük dil denir.

Yunus

Memeliler (Mammalia) sınıfının, balinalar (Cetacea) takımından, balinalar dışındaki türlere verilen genel ad. Bedenleri balık biçimindedir. Türlere göre boyları 1-9 m, ağırlıkları 70-450 kg arasında değişir. Ağız ve burunları uzayarak gaga şeklini almıştır. Plânkton, küçük karidesler, mürekkep balıkları, penguen ve öteki yunusları yiyebilirler. Türlerin birçoğu sürüler oluşturur. Çok hareketlidirler ve bazı türleri yüzen insanlara, kayıklara yanaşmayı…

Yunan Uygarlığı

Yaklaşık M.Ö. 1200 yıllarında başlayan büyük ve özgün İlk Çağ uygarlığı. Bugünkü Avrupa kültürünün temellerini oluşturan Yunan uygarlığı; Batı Anadolu, Trakya, bugünkü Yunanistan, Makedonya ve çevresindeki adalardan oluşan geniş bir bölgeye yayılmıştı. M.Ö. 9. yüzyılda belirginleşmeye başlayan Yunan uygarlığı, M.Ö. 5. yüzyılda en olgun dönemine ulaştı. Yunan uygarlığı bilim, sanat ve felsefe alanlarında önemli yapıtlar…