27 articles u2

Üslü Çokluklar

A ve x birer gerçel sayı olmak üzere, aa yazılışında a sayısına (üs) ve xa sayısına (üslü çokluk) verilen ad. Bu yazılışta a sayısına, x tabanının üssü denir. xa, “iks üssü a” diye okunur ve a tane x’in çarpımını gösterir. İçinde kuvvet alma işlemi bulunan çokluklar olarak da tanımlanabilen üslü çokluklarda işlemlerin belirli kuralları vardır:…

Üstel Fonksiyon

A pozitif bir sayı olup ve x(-?, ?) aralığında bir gerçel sayı olmak üzere f(x)=ax biçimindeki fonksiyon. a>1 ise bu fonksiyon sürekli ve artandır, +? için limiti +?, -? içinse sıfırdır 01 olması hâlinde fonksiyon sürekli ve eksilendir; -? için limiti +? ve +? için limiti sıfırdır. Üstel fonksiyonlar içinde, tabanı e sayısı olanlar özel…

Üçgen Benzerlikleri

Karşılıklı köşeleri arasında bire-bir eşleme kurulan iki üçgende, “karşılıklı açıların ölçüleri eşit ise bu üçgenler benzerdir”, “karşılıklı iki kenarın uzunlukları orantılı ve bu kenarların belirttiği açıların ölçüleri eşit ise, bu üçgenler benzerdir” ve “karşılıklı kenarların uzunlukları orantılı ise bu üçgenler benzerdir” biçiminde ifade edilen benzerlikler. Bu teoremler sırasıyla A.A.A. (açı-açı-açı), K.A.K. (kenar-açı-kenar) ve K.K.K. (kenar-kenar-kenar)…

Üstübeç

Yağlıboya ve macunlarda dolgu gereci olarak kullanılan bazik kurşun karbonat [2PbCO3Pb(OH)2]. En çok İspanya, Güneybatı Afrika, Avustralya ve ABD’de (Kolorado) bulunan serusit minerali, kurşun karbonattan oluşur. Bu nedenle üstübeç, piyasada, İspanyol üstübeci adıyla da anılır. Hava değişimlerine karşı dayanıklı olan üstübeç, aynı zamanda kuvvetli bir zehirdir.

Üslub

Tarz, yol, biçim; anlatım yolu. Arapça olan sözcük, edebiyat terimi olarak, kendine özgülük taşıyan anlatım biçimi demektir. Buna göre bir çağın, bir akımın ya da bir türün anlatım özelliklerine üslûp denilebileceği gibi genel olarak, bir sanatçının kendine özgü, kişisel anlatış biçimini nitelemede de kullanılır. Üslûbun en belirgin özelliği, kişiye özgülük taşımasıdır. Bu ilke, İlk Çağ’dan…

Ürik Asit

Renksiz, kristal yapılı, suda az çözünen organik asit (2, 6, 8 trihidroksi pürin, C5H4O3N4). Kuşlarda, omurgasızlarda ve yılanlarda ve protein metabolizmasının ve birçok böcek, sürüngen, kuş ve primatın (insan dahil) pürin metabolizmasının son ürünüdür. Gut hastalığına yakalananların kanında ürik asit oranı yükselir.

Üremi

Genellikle böbreklerin iyi çalışmamasına bağlı olarak, metabolizmanın zehirli artıklarının sidikle atılamayıp kanda birikmesi sonucu ortaya çıkan hastalık. Belirtileri, derinin toprak rengini alması, yoğun susuzluk, dilde kuruluk, kusma, ishal, sidik azalması ya da tamamen kesilmesi, solunum bozuklukları ve koma hâline kadar varan sinirsel bozukluklardır. Bir kan zehirlenmesi olan üremi, böbrek yetmezliğine neden olan (örneğin nefrit) hastalıkların…