417 articles T

Lineer Programlama

Belli bir amaca ulaşmak üzere en uygun seçimin yapılmasını sağlayan matematiksel bir yöntem. Genellikle günlük yaşamdan alınan bir problem lineer fonksiyon olarak formüle edilir ve “amaç fonksiyonu” denilen bu fonksiyonun bazı kısıtlamalar altında maksimumu (ya da minimumu) aranır. Çözüm aranan bölge dışbükey bir kümedir. Bu kümenin her bir noktası problemin “olurlu” bir “çözümü” ve fonksiyonu…

Lineer Hızlandırıcı

Elektron ya da protonları klistron gibi bir araçla meydana getirilen radyo frekanslı bir elektrik alanı aracılığıyla düz ve havası boşaltılmış bir odacıkta hızlandırılan parçacık hızlandırıcısı. Yüksek enerjili modern lineer hızlandırıcılarda klistronlar odacık boyunca düzenli aralıklarla radyo frekansı verir. Radyo frekans boşlukları arasında manyetik merceklerle sağlanan küçük bir manyetik alan, parçacıkları düz bir doğrultuda tutar. Lineer…

Lineer Denklem Sistemi

Bilinmeyenlerine göre birinci dereceden olan denklem ve bu türden 2 ya da daha çok denklemden oluşmuş takım. Örneğin ax+b=0, lineer bir denklemdir.ax + by = c dx + ey = f takımıysa, lineer denklem sistemidir. Bu sistemde c ile f sabitleri sıfıra eşitse sistem “lineer homojen (ikinci yansız) denklem sistemi” diye anılır.Yani sistemin katsayılar determinantının…

Lineer Bileşim

Bir vektör uzayının 1’den çok elemanının gerçel ya da karmaşık katsayılarla çarpılıp toplanması işlemi. Elde edilen yeni elemana da ilk elemanların bir lineer bileşimi denir. Örneğin 3 boyutlu uzayda (1,0,0), (0,1,0) ve (0,0,1) vektörlerinin bir lineer bileşimi 3(1,0,0) – 2(0,1,0) + (0,0,1) = (3,-2,1) dir.

Lineer Bağımsızlık

Bir V vektör uzayının n tane elemanı için c1V1+c2V2+…cnVn=0 eşitliğini yalnızca tüm ci katsayıları sıfırken sağlandığı takdirde V1, V2,…..,Vn elemanlarının oluşturduğu durum. Bu durumda V1, V2,……, Vn kümesine “lineer bağımsız küme” denir. n boyutlu bir vektör uzayında en çok n tane lineer bağımsız elemanlı alt küme bulunabilir.

Linde Makinesi

Havanın sıvılaştırılmasında kullanılan makine. Kritik sıcaklığı düşük olan oksijen, hidrojen, azot gibi gazlar için de uygun bir sıvılaştırma makinesidir. Sıvılaştırılacak hava sıkıştırılarak bir soğutucudan geçirilir. Daha sonra bir kapakcığın açılmasıyla birdenbire genleştirilir. Bu sırada basıncı birkaç kat düşer ve genleşme için harcanması gereken enerji gazın kendisinden sağlanacağından ısısı azalır. Soğumuş hava yeniden kompresörden geçirilerek bu…

Lavanta Çiçeği

Ballıbabagillerden, çok yıllık, ıtırlı bir bitki (Lavandula). Anayurdu Akdeniz Bölgesi’dir. Maki florasındandır. Çiçekleri mavi, mor ya da koyu kırmızı ve başak biçimindedir. Esansı kokuculukta kullanılır. Kurutulmuş çiçekleri, keseler içinde çamaşırlar arasına yerleştirilir. Bir türünün esansı da boyacılıkta kullanılır.

Türk Tarih Kurumu

(TTK), 23 Nisan 1930’da Atatürk’ün teşvikiyle Ankara’da Türk Ocakları Merkez Heyeti’ne bağlı olarak Türk Tarihi Tetkik Heyeti adıyla kurulan kurum. Türk Ocakları’nın kapatılması üzerine 15 Nisan 1931’de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti adıyla dernek hâline getirildi. 25 Mayıs 1940’ta Türk Tarih Kurumu adını aldı. Kurumun amacı Türk tarihini incelemek, elde edilen bilgileri çeşitli yollardan yaymak ve…