142 articles N

Nevralji

Duyu sinirlerinin çeşitli nedenlerle ağrıması şeklinde görülen hastalık. Nevralji, sinirlerin dokusunda herhangi bir değişiklik söz konusu olmadan soğuk, rutubet, sinire yakın iltihaplar, sıtma, grip, bademcik iltihabı gibi hastalıklar sonucu ortaya çıkar. Sebebi bilinmeyen nevraljiye birincil ya da temel nevralji; sebebi bilinen nevraljiye ikincil nevralji denir. Nevralji ağrıları, birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar süren ve aralıklı…

Nyassa Gölü

Afrika’da göl. Doğu Afrika’da Tanganyika ile Malavi Mozambiki’ni ayıran büyük bir göldür. Yüzölçümü 26.000 km2, 580 km. boyunca uzanan büyük bir tektonik çukuru doldurmuştur. Bu uzunluğuna göre genişliği pek azdır (30-80 km.). Göl, yüksekliği bin ile iki bin metre arasında değişen dik yamaçlarla çevrilidir. Sularını Şire Irmağı ile Zambezi Irmağı’na boşaltır.

Nutuk

Söz, konuşma; söyleme yetisi. Edebiyat terimi olarak topluluk önünde yapılan konuşmalar için kullanılmıştır. Ayrıca tarikatlarda şeyhin müritlerine yol göstermek için söylediği şiirlere nutuk denilmiştir. Bu şiirlerin nefesten ayrımı yalnız okunmak için söylenmiş olmalarıdır. Mensur olarak yazılmış bu tür nutuklar da vardır.

Nürnberg Davası

II. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası askerî bir mahkeme tarafından 24 Alman liderinin ve 8 örgütün savaş suçlusu olarak yargılandığı dava. 22 sanık, 20 kasım 1945’te mahkemeye çıkarıldılar. Sanıklar arasında bulunması gereken Martin Bormann ele geçirilememiş, Robert Ley ise Ekim 1945’te intihar etmişti. Dava sırasında sanıklar dört suçla itham edildiler: Almanya’nın yönetimini zorla ele geçirmek ve…

Nurculuk

Saidi Nursî’nin kurduğu sapkın din akımı. İnançlarını, anlaşılır anlaşılmaz, bozuk bir Türkçe ile yazdığı ve “Risalei Nur” adını verdiği kitapçıklarla yayımlayan Saidi Nursî, halkı ve özellikle gençleri cumhuriyete ve Atatürk ilkelerine karşı çıkmaya çağırır. Siyasî görüşlerinin odağı, merkezi Mekke’de olan ve halifelik temeline dayanan bir İslâm devleti kurmaktır. Gerçek anlamından uzak birtakım yorumlarla Kuran’dan çıkardığı…

Nümismatik

Sikke ve madalyaların tarihi ve tanımıyla uğraşan bilim dalı. Türlü yollardan ele geçen maden para ve madalya/madalyonların tarihinin, maden yapısının ve üstündeki yazı ya da resimlerin bilinmesi, ekonomiden sanat tarihine değin birçok bilim ve sanat için değerli veriler sağlar. Bu yüzden bu buluntuların incelenmesi günümüzde bir bilim hâline gelmiştir. Nümismatik aynı zamanda bilgili ve bilinçli…