176 articles L

Lüks

Sİ birim sisteminde aydınlanma birimi (simgesi lx). Alanı 1 metrekare olan bir yüzeyin, her noktasına eşit biçimde düşen toplam 1 lümenlik ışık akısının yol açtığı aydınlanma olarak tanımlanır (1 lx= 1 lm/m2).

Lordlar Kamarası

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Parlamentosu’nun ikinci meclisi. Başpiskopos, piskoposlar, soylu lordlar ile kral ve kraliçenin lord unvanı verdiği kimselerden oluşur. Lordlar Kamarası’nın tarihi, parlamento kadar eskidir. Ancak, burjuvazinin güçlenmesiyle Lordlar Kamarası önemini yitirdi ve Avam Kamarası yanında ikinci plana düştü. Yasama yetkisi yoktur, ancak malî konular dışında kalan yasalara bir yıl süreli veto uygulayabilir.

Lidya Devleti

İlk Çağ’da Anadolu’nun Lidya Bölgesi’nde Giges tarafından kurulan devlet. Başkenti, Sard (Sardes) idi. Giges zamanında Lidya bir ara Kimmerler’in saldırısına uğradı, ancak Giges’in torunu Alyattes, Kimmerler’i Anadolu’dan uzaklaştırmayı başardı. Lidya Devleti en zengin ve güçlü zamanına Alyattes’in oğlu Krezüs zamanında ulaştı. Lidya’nın sınırları doğuda Kızılırmak’a, batıda Ege Denizi’ne dek genişledi. Ancak Krezüs’ün Perslere yenilmesi Lidya…

Libido

En güzel anlamında cinsel arzu. Böyle olmakla, cinsel doyuma ulaşmaya yönelişi belirler. Ruh ayrıştırmasında bu terim özel anlamlar kazanmıştır. Freud’da libido, tüm duygusal yaşamı belirleyen içgüdüsel cinsellik enerjisidir. Freud iki tür libido ayırır: Narsistçi libido bireyi kendine, nesnel libido dışına yöneltir. Terimin anlamı Jung’da oldukça değişmiştir. Jung, libidoyu ruhsal sürecin yoğunluğuna karşılık olan ruhsal enerji…

Leyla İle Mecnun

Ünlü Arap aşk hikâyesi. Hikâyenin konusu, birbirini küçük yaşta seven ama kavuşamayan iki gencin aşkıdır. Leyla bir başkasıyla evlendirilir. Mecnun da acıdan çıldırır ve çöllere düşer. Hikâyenin sonunda ikisi de aşk acısından ölür. Leyla ile Mecnun hikâyesi özellikle İran şairi Nizami’nin konuyu mesnevi biçiminde işlemesinden (Leyla ve Mecnun, 1188) sonra, Doğu edebiyatlarının ortak konularından olmuştur.…

Laokoon

Troyalı efsane kahramanı. “İlyada”da adı geçmeyen Laokoon, Vergilius’un “Aeneis” destanında Troya’nın yıkılışıyla ilgili olarak anlatılan korkunç bir serüvenin kahramanıdır. Troyalılara, Akaların Troya kapılarının önüne bıraktıkları içi savaşçılarla dolu tahta atı kente sokmamalarını öğütler, ama sözünü dinletemez. Yine de Yunanlıların koruyucu tanrılarınca cezalandırılır. Akalar tahta atı bırakarak Tenedos Adası’nın arkasına saklandıklarında, Troyalılar Poseidon’a şükretmek için kurban…

Labrador Akıntısı

Atlas Okyanusu’nda, Grönland ve Labrador ile Doğu Newfoundland kıyıları boyunca güneye inen soğuk su akıntısı. Newfoundland’ın güneyinde, Grand Bank’ta, güneyden gelen sıcak Golfstrim’in sularıyla karışır. Bu karışma alanı dünyanın balıkçılık bakımından en zengin yerlerinden biridir.

Loğusa Humması

Doğumlardan ya da düşüklerden sonra görülen ateşli, bulaşıcı bir hastalık. Cinsiyet organlarının temiz tutulmaması sonucu buralara yerleşen mikropların iltihap yapmasıyla başlar; titremeler, ağrılar ve halsizlikler ortaya çıkar. Mikroplar rahim mukozasından karın zarına geçerek kana karışabilir. Akciğer ve böbreklere de etki edip rahatsızlıklara yol açabilir. Tedavisi, temizlik ve dinlenmenin yanı sıra antibiyotikler ve damarları kuvvetlendirici ilâçlarla…