848 articles K

Kutsal Emanetler

İslâm dininin kurucusu  Hz.Muhammet’e, diğer İslâm ileri gelenlerine ve İslâmdan önceki bazı peygamberlere ait olduğuna inanılan ve Müslümanlar tarafından kutsal sayılan eşyalar. Bunların başlıcaları şunlardır: Hz. Muhammet’in hırkası (Hırkai Saadet), sancağı (Sancakı Şerif), Uhut Savaşı’nda kırılan dişinin bir parçası, ayak izi, kılıcının kabzası, ok ve yayı, gusül suyunun korunduğu şişenin bir parçası, giydiği nalının teki,…

Kutluk Devleti

681 yılında Kutluk Han tarafından kurulan devlet. Göktürk Devleti’nin 630 yılında yıkılmasından sonra Doğu Türkleri, 50 yıl kadar Çin yönetiminde yaşadılar. Ancak Kutluk Han ve veziri Tonyukuk’un çabalarıyla yeniden bağımsızlığa kavuşabildiler. Bu bakımdan kurulan bu devlete II. Göktürk Devleti de denilmektedir. Kutluk 692’de ölünce yerine kardeşi Kapgan geçti. Kapgan zamanında Doğu ve Batı Türkistan, Kutluk…

Kurşun Odalar Yöntemi

Sülfürik asit üretiminde kullanılan bir yöntem. Bu yöntemde kükürt dioksit, sulu ortamda azot dioksidin katalizörlüğünde sülfürik asite yükseltgenir. Glover Kulesi adı verilen kuleden çıkan kükürt dioksit-azot dioksit-hava karışımı, tavanından su püskürtülen kurşun odalarda tepkimeye girer ve oda tabanında % 60-70’lik sülfürik asit toplanır. Bu yöntem, yerini, giderek kontakt yöntemine bırakmıştır.

Kurban Bayramı

Zilhicce ayının onuncu günü başlayıp dört gün süren Müslüman bayramı. Bu bayramda bayram namazı kılmak, barınacak bir yeri bulunan, hâli vakti yerinde kimseler için de kurban kesmek vaciptir. Hac görevi de, bu bayramda yerine getirilir. Hacılar, kurbanlarını Mekke yakınlarında, Mina denilen yerde keserler.

Küçük Kaynarca Antlaşması

Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında imzalanan antlaşma (21 Temmuz 1774). Osmanlı Devleti’nin imzaladığı antlaşmaların en ağırlarından biridir. Bazı tarihçilere göre Osmanlı Devleti’nin parçalanma ve dağılma dönemi bu antlaşma ile başlar. Küçük Kaynarca Antlaşması 28 madde, bir sonuç ve iki maddelik bir ek kısmından oluşmaktaydı. Başlıca şartları şunlardı: 1) Kırım, Kuban, Bucak bölgeleri ve bu…

Körler Alfabesi

Körlerin okuma-yazma öğrenimine yarayan ve okuma yazmalarını sağlayan bir sistem. Kabartılmış noktaların parmakla okunabilmesi temeline dayanır. Louis Braille tarafından bulunduğu için “Braille Alfabesi” diye de anılır. Daha önce körlerin okumasını sağlamak için kabartma harflerden yararlanılıyordu. Braille, dominonun noktalarına benzeyen 6 noktadan 63 kalıp oluşturdu; körler alfabesiyle kelimeler, rakamlar müzik notaları ve matematiksel ifadeler yazılıp okunabilmektedir.

Kore Savaşı

Kuzey ve Güney Kore arasında yapılan savaş. II. Dünya Savaşı’ndan sonra, Kore topraklarında 38° paralelin kuzeyindeki Japon askerlerini Sovyetler Birliği, güneyinde bulunanları da ABD teslim almıştı. 1947 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Kuzey ve Güney Kore’de seçim yapılmasını kararlaştırdı. Güney Kore’de, Mayıs 1948’de Kore Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla sonuçlanan bir seçim yapıldı. Syngman Rhee başkanlığındaki Güney Kore…

Konut Dokunulmazlığı

Belli koşulların gerçekleşmesi dışında, kişilere ait konutlara girilmemesi, arama yapılmaması ve buralardaki eşyaya el konulmaması. Kişi özgürlüğüyle ve özel hayatın gizliliğiyle ilgili olan konut dokunulmazlığının, siyasî iktidarlara karşı anayasalarla da güvence altına alınması gerekir. Konut dokunulmazlığının ihlali, Ceza Kanunu’nda da yer almış ve ağır bir suç olarak değerlendirilmiştir.

Konuşma Dili

Bir ulusun, bir dil birliğinin dilinin yazıyla ilişkili olmayan ve çeşitli söyleyiş özellikleri taşıyan yönü. Dilin gelişiminde temel, konuşma dilidir. Değişik yöntemlerle yazıya geçirme sistemlerinin hepsi, konuşma diline dayanır. Konuşma diliyle yazı dili arasında her zaman çeşitli ayrımlar vardır. Sözgelimi “geleceğiz” biçimindeki eylem çekimi, konuşma dilinde “gelicez”, “yapıyor” da “yapıyo” biçiminde söylenir. Bunun gibi, çoğu…