38 articles J

Joule Yasası

Bir R direncinden I kadar bir sürede geçen 1 amper şiddetindeki bir elektrik akımının RI2t kadar bir ısı açığa çıkardığını ortaya koyan yasa. Akım şiddeti amper, direnç ohm, zaman da saniye cinsinden alındığında ısı, joule cinsinden çıkar. Bir gazın iç enerjisinin, hacmine bağlı olmayışı da Joule yasası olarak bilinir. Bu yasa ancak ideal gazlar için…

Jeolojik Zamanlar

Dünyanın bugüne kadar geçirdiği biçimsel değişikliklerin ayrıldığı geniş dönemler. Radyoaktivite yöntemiyle yapılan hesaplara göre dünyanın yaşı 4.5 milyar yıl kadardır. İlk oluşumundan bugüne, dünyanın geçirdiği evreler beş büyük jeolojik zamana ayrılır. Bunların ilki ve en uzun süreni, aynı zamanda en az bilineni prekambriendir. Yerkürenin yavaş yavaş soğuyarak katı hâle geçmesi, ilk kayaların teşekkülü bu zamanda…

Jutland

Danimarka’nın yer aldığı yarımada. Düz ve alçak bir yapıya sahip olan Jutland, buzul ve ırmak-buzul topraklarından oluşmuştur. Güney ve doğuda otlaklarla kaplı olduğundan tarıma elverişlidir. Yüzölçümü 25.656 km2.

Jüri

Kimi ülkelerde, mahkemelerde yargı görevi yapan yurttaşlardan kurulu geçici kurul. Ağır cezalı suçlarda, asıl mahkemeye yardımcı olarak kurulan jüri, savı ve savunmayı dinledikten sonra sanığın suçlu ya da suçsuz olduğuna karar verir. Jüri sistemi, daha çok Anglosakson ülkelerinde uygulanır. Bu sistemin uygulanmadığı Türkiye’de ağır cezalı suçların yargılanması ağır ceza mahkemelerince yürütülür. Bir sınav ya da…

Jüpiter (Gezegen)

Güneş Sistemi’ndeki gezegenlerin en büyüğü ve Dünya’ya göre Mars’tan sonraki gezegen. Uzaya gönderilen “Pioneer 10” (1973), “Pioneer 11” (1974), “Voyager I”, “Voyager II” (1979) uyduları ile alınan resimler yardımıyla Jüpiter’le ilgili bilgiler edinildi. Güneş sisteminin bu dev gezegeni, başlıca bileşeni hidrojen olan sıvı akışkan bir gezegendir. Kızılötesi ışınlarla yapılan ölçmeler sonucunda Jüpiter’in Güneş’ten aldığı enerjinin…

Juno

Roma mitolojisinde kadınlık tanrıçası. Yunan mitolojisindeki Hera’yla bir tutulur. Jüpiter’in karısı olarak kabul edilir ve Jüpiter- Juno-Minerva üçlüsü içinde yer alır. İlgilendiği her konuya göre çeşitli adlarla anılır. Sözgelişi doğumla ilgilenen Juno Lucina’dır. Kadın sağlığıyla, evlenmeyle de Juno ilgilenir.

Judo

Özellikle savunma amacıyla yapılan ve çevikliğin büyük rol oynadığı bir çeşit Japon güreşi. Silâhsız savunmayı sağlayan jiujitsudan geliştirildi. 1882’den sonra bir spor ve beden eğitimi yöntemi olarak yayılmaya başladı. 1930’da Japonya’da ilk ulusal judo şampiyonası, 1951’de ilk Avrupa Şampiyonası, 1956’da da ilk Dünya Şampiyonası yapıldı. 1964 yılında Olimpiyat Oyunları arasına alındı. Karşılaşmalar çeşitli ağırlık kategorilerinde…

Joule

Bir newton’luk bir kuvvetin, uygulandığı noktayı kendi doğrultusunda 1 metre hareket ettirmesiyle yaptığı işe eşdeğer enerji birimi (simgesi J). Elektrikte 1 joule, 1 watt-saniye’ye eşdeğerdir. Eskiden ısı enerjisi birimi olarak kullanılan kalori’nin de yerini almıştır (1 kalori = 4,1868 joule).

Jiujitsu

Hem bir beden eğitimi yöntemi hem de silâhsız savunma sanatı olan Japon yakın dövüş tekniği. Sözcük, Japoncada esneklik sanatı anlamına gelmektedir. Eskiden beri bilinen jiujitsu’nun amacı, vücudun kimi zayıf noktalarını bilerek, ustalık ve çeviklikle kaba kuvveti yenmektir. Jiujitsu’nun kuralları, judonun kurallarına göre daha az kesindir, hatta belirli bir kuralı yoktur. Bu da jiujitsu’nun tümüyle bir…