141 articles c2 Page 2 / 15

Çobandeğneği

Karabuğdaygillerden, genellikle otsu, bazen sarılgan ve tırmanıcı, yıllık ya da çok yıllık bir bitki cinsi (Polygonum aviculare). Türkiye’de Kuzey Anadolu dağlarında yetişir. Sebze ve hayvan yemi olarak, ayrıca hekimlikte de kullanılır. Süs bitkisi olarak da yetiştirilir.

Çivit

Eskiden İndigofera cinsi bitkilerden elde edilen mavi renkli boyarmadde. Çivit doğulularca çok eski çağlardan beri bilinirdi. Bitki, su ile mayalanmaya bırakıldığında, bileşiminde indoksil bulunan sıvı elde edilir. Bu sıvı çırpılarak havayla temas ettirildiğinde çivit, mavi bir çökelti hâlinde dibe çöker. Elde edilen bu tabiî çivitte %20-90 arası, boyayıcı madde olan indigotin (C16H10 N2O2) ile ayrıca…

Çitari

İzmaritgillerden bir balık (Box salpa). Göğüs yüzgecinin dibindeki siyah lekeyle ayırt edilir. Boyu 40 cm kadardır. Eti lezzetsizdir. Uzun gövdesinde sarı çizgiler vardır. Doğu Atlantik kıyıları, Akdeniz ve Marmara’da yaşar. Sarpa da denir.

Çiroz

Yumurtasını atarak zayıflamış uskumru balığı ve bunun kurutulmuşu. Balıklar tuzlanıp içleri temizlendikten sonra, kuyruklarından ipe dizilerek beş-altı saat deniz suyunda bırakılır. Daha sonra bir hafta kadar rüzgârlı ve sıcak havalarda, sergi adı verilen iskelelerde bekletilerek çiroz elde edilir.

Çirmen Savaşı

Makedonya’nın Osmanlı denetimine girmesiyle sonuçlanan Osmanlı-Sırp savaşı (26 Eylül 1371). I. Murad’ın Edirne’yi alarak (1361) Balkanlar’a yönelmesi Hristiyan devletleri harekete geçirdi. Ancak Osmanlıları bölgeden çıkarmaya yönelik ilk girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Bulgarların da Osmanlı denetimine girmesinden sonra Sırbistan’ın güneyinde hüküm süren Vukaşin, yaklaşık 70 bin kişilik bir orduyla Osmanlılar üzerine sefere çıktı. Ancak Çirmen’de Osmanlı kuvvetleri…

Çin Seddi

İ.Ö. 3. yüzyılda Çin imparatoru Çe Huangti tarafından, Çin’i çeşitli saldırılara karşı korumak amacıyla yaptırılan, Asya’nın en büyük ve en eski anıtsal yapıtlarından biri. Uzunluğu 2.500-3.000 km arasındadır. Çin Seddi, Po hay Körfezi’nde deniz kıyısından başlar, Pekin’in kuzeyinden geçerek batıya yönelir. Huangho Irmağı’nın en yukarı dirseğine ulaştıktan sonra, ırmağı ikiye bölerek güneybatıya yönelir. Gobi Çölü’nün…

Çim

Buğdaygillerden, çok yıllık bitki (Lolium). Bahçe, park, spor alanları ve benzeri yerleri yeşillendirip süslemek amacıyla yetiştirilir. İngiliz çimi (Lolium perenne) ve İtalyan çimi (Lolium italicum) olmak üzere başlıca iki türü vardır. Özellikle ilkbaharda kuru toprağa ekilir, boyu 2 cm.yi geçtiğinde güzel bir görünüm kazanması için biçilir ve aralıklı, ancak bol suyla sulanır.