141 articles c2

Çözelti

İki ya da daha çok maddenin moleküllerinin homojen karışımı. Genellikle katı bir maddenin bir sıvı içinde çözünmüş hâli için kullanılır. Ancak iki katı da bir çözelti oluşturabilir. Çözeltiyi oluşturan maddelerin her birine bileşen, bileşenler içinde oranı en çok olana çözücü, ötekilere ise çözünen denir. Bir sıvı içinde çözünmüş olan gazlar çözünen, sıvı ise çözücüdür. Çözücü…

Çöven

Küçük beyaz ya da açık pembe çiçekli, çok yıllık otsu bir bitki (Gypsophila arrostii). 30-100 cm boyundadır. Özellikle köksapı suda kaynatıldığında, içindeki saponin nedeniyle sabun gibi köpürür. Süs bitkisi olarak da yetiştirilir. Eskiden, temizleyici özelliğinden dolayı sabun yerine ve helva ağartımında kullanılırdı.