241 articles D

Deccal nedir

Bu yazımızda İNŞÂALLAH Deccal ile ilgili hadisleri paylaşmaya çalışacağız. Detaylı bir şekilde okursanız, kafanızdaki birçok soruya yanıt bulacaksınız. Deccal ahir zamanda ortaya çıkacak, ALLAH’ü Teala’nın kendisine verdiği bazı imkanlar sebebiyle harikülade marifetler gösterecek ve insanları sapıtacak bir yalancı ve sahtekâr olduğu anlaşılmaktadır. Kıya-metle ilgili her bilgi gayb sahasına girer. Gayb ise akıl ve duyular yoluyla…

Düşük

Ceninin, yaşayabilecek duruma gelmeden, özellikle de gebeliğin 12. ve 28. haftaları arasında dölyatağı dışına atılması. Düşüğün belirtileri, doğum ağrılarına benzer kasık ağrıları duyulması ve dölyolundan kan gelmesidir. Düşükler genellikle gebeliğin 6.-10. haftaları arasında gerçekleşir. Cenin dölyatağından ayrılır ve dışarı atılır. Düşüğün en yaygın nedenleri; ceninin yapısındaki temel bir anomali, hormonal yapıdaki bozukluklar, anatomik ya da…

Dürziler

Suriye ve Lübnan’da yaşayan, Müslümanlığın Fatımî-Alevî kolundan ayrılma bir inanca bağlı bir topluluk. Dürzîler kendilerini Arap sayarlarsa da, etnik kökenleri henüz çözülmüş değildir. Adları doktrinlerinin kurucusu Anuştigin Derezi’den gelmektedir. Dürzîler, Allah’ın, 7 imama hulul ettikten sonra, Fatımî Halifesi Mansur’da Hâkim Biemrihi adıyla insan suretinde göründüğüne ve Hamza bin Ali adlı vezirin de onun peygamberi olduğuna…

Duralümin

Mekanik direnci yüksek, hafif alüminyum alaşımı. Bileşiminde %4 bakır, %0,7 manganez, %1 magnezyum, %0,5 silisyum ve az miktarda demir bulunur. Alüminyumun en çok kullanılan alaşımıdır. Dökme levhalar ya da profil hâlinde, klasik usullerle soğukta ya da 400°C dolayında işlenebilir. Isıl işleme tutulabilen ilk alaşımdır. Oda sıcaklığında üç-dört gün bırakıldığında sertliği artar. Başlıca çeşitleri, çelik üstüne…

Dumdum

Bir tür mermi. Ucu haç biçiminde çentilmiştir. Vücuda girdikten sonra parçalanır, bu nedenle normal merminin açtığından çok daha geniş, öldürücü yaralar açar. Adını, ilk kez yapıldığı Hindistan’daki Dumdum kentinden alan bu mermilerin kullanımı, çok iri hayvanların avlanması dışında, uluslararası La Haye Antlaşması ile yasaklanmıştır.

Duma

Çarlık Rusyası’nda meclis. Üyeleri, görev ve yetkileri çeşitli dönemlerde farklılıklar gösterdi. Temelde çarların otoritesini sınırlayan kuruluşlardı. II. Aleksandr döneminde üyeleri seçimle gelen kent dumaları oluşturuldu. Merkezin yetkisini kısıtlayan bu durum, kent yaşamını düzene soktu ve ülkenin gelişmesini etkiledi. 1905’ten sonra yasama meclisleri de duma adını aldılar. Seçim temeline dayalı bu dumalar, yasama gücüne sahipti ve…

Dulavrat Otu

Bileşikgillerden bir bitki, devekulağı (Arctium tomentosum). Geniş yapraklı, morumsu çiçekler açar. İlâç sanayiinde kullanılır, ayrıca kökü bazı deri hastalıklarına ve romatizmaya iyi gelen bir halk ilâcı olarak da bilinir. Altı türü vardır.