57 articles C

Cuma Gününün Fazileti

“Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrıldığınızda her türlü dünyevi alışverişi bırakıp ALLAH’ı anmaya yani hutbeyi dinleyip namazı kılmaya koşun. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve Cuma namazı kılınıp bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve ALLAH’ın lütfundan rızkınızı aramaya devam edin ve ALLAH’ı namaz dışında da daima gündemde tutun ki mutluluğa erişebilesiniz.” (Cuma:…

Cüzzam (Lepra) Hastalığı

1876’da Norveçli bilim adamı Armauer Hansen tarafından keşfedilen lepra basili (Hansen Basili veya Mycobacterium Leprae) tarafından oluşturulan öncelikle, deri ve siniri tutarak belirtilerini gösteren kronik seyirli bir enfeksiyon hastalığıdır. Lepra mikobacterium lepra basilinin neden olduğu kronik,erken teşhis ve tedavi edildiğinde kesinlikle iyileşen ve bildirimi zorunlu bir hastalıktır. Hastalığın tek taşıyıcısı insandır. Deri ve mukoza lezyonları…

Cura

Bağlama türünden bir halk çalgısı. 70-80 cm. boyunda, üç ya da dört tellidir. Tezene denen bir mızrapla çalınır. Ardıç, söğüt ve en çok da dut ağacından yapılır. Gövdesi bir sukabağı biçimindedir. Sap üzerinde, ses tonlarını ayarlayan ince kirişten perdeler vardır. Daha iyi ses vermesi için sağ yanında küçük bir delik bulunur.

Cülus

Osmanlı Devleti’nde, bir padişahın ölümü ya da padişahlıktan çekilmesi üzerine yerine seçilen şehzadenin padişahlığının ilân edilmesi dolayısıyla yapılan tören. Ölen ya da saltanattan uzaklaştırılan padişahın yerine hanedandan bir şehzadenin geçebilmesi için, Fatih dönemine dek seçim yöntemi uygulanırdı. Örneğin, Orhan Gazi Ahiler tarafından, Yıldırım Bayezit ise Kosova Savaşı’na katılan beyler tarafından seçildiler. Fatih Kanunnamesi, padişahın şehzadeler…

Cuhadar

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, padişah hizmetindeki yüksek dereceli bir memurluk. Çuhadarlar bugünkü maiyet memurlarının gördükleri işleri yaparlardı. Çuhadarlar görevlerine göre çuhadar ağa, çuhadarı hassa, çuhadarı babı ocak, sekban çuhadarı, sadrazam iç çuhadarı ve kapı çuhadarı diye adlandırılırdı. Bunların en önemlisi padişah hizmetinde bulunan dört ağadan biri olan çuhadar ağaydı.

Cudi Dağı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde,Şırnak’la Silopi arasında dağ. En yüksek yeri 2.114 m’dir.Bazı tarihî kalıntılara rastlanan dağ, efsanelere konu olmuştur (Nuh’un gemisinin tufandan sonra burada karaya oturduğuna inanılır).

Cönk

Genellikle folklor ve halk edebiyatı ürünlerinin yer aldığı sırtı dar, eni geniş, uzunlamasına açılan yazma kitap türü. Biçimi nedeniyle halk arasında “sığırdili, dana dili cöngü” de denilir. Cönkler, Türk halk edebiyatının, folklorunun, halk müziğinin başlıca kaynaklarıdır. Kimi cönklerde divan şairlerinin şiirlerinin bulunduğu, kimilerinin bir şairin divanını ya da bir mesneviyi kapsadığı görülür. Günümüze kalabilen cönklerden…