198 articles B

Bernoulli İlkesi

Hareket hâlindeki akışkanların enerjisini bulmaya yarayan bir hidrodinamik ilkesi. Bu ilkeye göre, dış kuvvetlerin etkisiyle yatışkın durumda akan, yani akışını belirleyen nicelikler zamana bağlı olmaksızın akan bir akışkanın, herhangi bir noktasındaki enerjisi (basıncından ötürü sahip olduğu enerjiyle kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamı) sabittir.

Baume Derecesi

Hidrometrelerde kullanılan ve A. Baumé tarafından geliştirilen bir derecelendirme sistemi. Böyle derecelenmiş hidrometreler de bu adla anılmaktadır. Bu derecelendirmeyi yapmak için önce suya, sonra da %15 tuz içeren tuzlu suya daldırılan hidrometrenin batma hizaları 0 ve 15 olarak işaretlenip arası 15 eşit parçaya bölünerek 1 Baumé derecesi bulunur ve bu bölümleme 0,10,20,30,…. gibi aşağıya doğru…

Basılı Devre

İletken bağlantıları ve bazı parçaları yalıtkan bir taban üzerinde oluşturulmuş, levha biçiminde elektronik devresi. Çok ince, ayrıntılı olarak hazırlanabilen, seri üretime elverişli, sağlam devrelerdir. Taban malzemesinin seçimi uygulama alanına bağlıdır. Yüksek frekansta çalışacak devreler için yalıtkanlığı fazla, yüksek sıcaklıkta çalışacaklar içinse, minerallerle güçlendirilmiş tabanlar kullanılır. Basılı devrenin elde edilmesi için, taban çok ince bir iletken…

Baş Dönmesi

Hekim dilinde sadece fır dönme yanılgısı. Baş dönmesi öznel bir duygudur. Gerçek baş dönmesini yalancısından ayırmak için dikkat edilmesi gereken bazı özellikler vardır. Gerçek baş dönmesi, daha az karşılaşılan bir durumdur ve ancak kulak, göz ya da beyincik gibi organların önemli bozuklukları sonucu oluşur. Bu da dalız sıvısında iltihaplı olmayan bir artış ya da kanama…

Baş Ağrısı

Boyun ve yüzün dışında, başın diğer kısımlarında oluşan şiddetli ağrı. Bazı durumlarda başın tümünü kapladığı gibi bazı durumlarda da yarım baş ağrısı denilen ve başın bir bölümünde etkisini gösteren ağrılar biçiminde belirir. Menenjit, frengi, tifo, beyin urları, ateşli hastalıklar, zehirlenmeler, baş ağrısını oluşturan etkenlerdir. Ayrıca sinir bozuklukları, yorgunluk ve çeşitli depresyonlar baş ağrısına neden olabilir.…

Balkan Paktı

Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye arasında imzalanan siyasî işbirliği ve karşılıklı yardım antlaşması (9 Ağustos 1954). Balkan Paktı’nın ilk adımı olarak 28 Şubat 1953’te Ankara’da üç devletin dışişleri bakanları arasında bir dostluk ve işbirliği antlaşması imzalandı. Bundan sonra üç devlet arasında resmî görüşmeler sıklaştı. 7 Kasım 1953’te Atina’da yapılan görüşmeler sonucu yayımlanan bildiride, üç devlet arasında…

Balkan Oyunları

Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Türkiye ve Yunanistan arasında çeşitli spor dallarında yapılan yarışmalar. Balkan Oyunları’nın temeli 1928 Amsterdam Olimpiyat Oyunları sırasında atıldı. 1930 yılında resmen başlatıldı. II. Dünya Savaşı ve sonrasında (1941-1953) 12 yıl yapılamadı. Önce atletizme dayanan bu oyunlara daha sonra güreş, futbol, yüzme, eskrim, tenis, basketbol, boks, yelken, motosiklet ve binicilik dalları da eklendi.…

Bademcik İltihabı

Üst yüzeylerindeki girinti çıkıntılara dolan mikroplar nedeniyle ağızda, yutağın iki yanında yer alan lenf bezlerinin (bademcik) iltihaplanması, anjin. Hastalık, boğaz ağrısı ve ateşle başlar, bademcikler şişer ve kızarır. Tedavi, antibiyotik ve analjeziklerle yapılır. Hastalıklı, büyümüş ve solunumu güçleştiren bademcikler ameliyatla alınır.

Beyazıt Külliyesi

Sultan II. Bayezit’in, Edirne’de yaptırdığı Beyazıt Camii ile buna bağlı medrese ve şifahaneden oluşan külliye. Külliye, 1484-1488 yıllarında Mimar Hayrettin tarafından yapıldı. Tümü 100 kadar kubbeyle kaplıdır. Caminin kubbesinin çapı 22,55 metredir, yanında küçük avlulu bir medrese ve biraz uzağında geniş avlulu bir şifahane vardır. Şifahanede akıl ve ruh hastaları tedavi görür, tedavi aracı olarak…